Najbližší semináre

Podrobnosti Rodinné konštelácie v Bratislave - celodenné
9.6.2018
Podrobnosti Rodinné konštelácie v Rožumberku - celodenné
10.6.2018
Podrobnosti Rodinné konštelácie v Bratislave - celodenné
15.7.2018
Kompletný zoznam.

Chcete dostávať novinky?

Vyplnením dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v zmysle §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni.

Intenzívny výcvik systemických konštelácií

Výcvik obsahuje 5 stupňov a jeho celkový počet hodín je 217. Prvý stupeň je prípravka pre samotný výcvik a pre jeho absolvovaní je potreba zúčastniť sa 3 jednodňových seminárov konštelácií. Po ukončení výcviku (5 stupňov) a splnení podmienok dostane účastník certifikát. Jednou zo základných podmienok je bezchybné prevedenie konštelácie, tiež sa hodnotí celkový prístup budúceho konsteláře, jeho osobnostný profil a podobne.

O výcviku