Blog

Pribehy z konštelácií

20.4.2018 | Příběhy z konstelací

Povolanie/poslanie

15.2.2018 | Články

Povolanie nás volá. V kútiku duše toto volanie cítime.

Znovuzrodenie

15.2.2018 | Články

Symbolom znovuzrodenia je vták Fénix.

Rodičia

15.2.2018 | Články

V človeku pôsobí mocné sily. A ako ich dokáže využiť, záleží predovšetkým na jeho vzťahu k rodičom.

Konštelácie ako služba

15.2.2018 | Články

Metóda konštelácií sa stále rozvíja, a tak sme svedkami ich obrovské variability a možností využitia.

Prosím, ďakujem, áno

15.2.2018 | Články

Tri čarovná slová, s ktorými môžeme vystačiť v rôznych situáciách.

Seberealizácia

15.2.2018 | Články

Už v tom slove je povedané všetko. Seberealizácia je o nás.

Zlomená duša

15.2.2018 | Články

Keď má človek zlomenú kosť, dáme mu obväz, sádru a rana sa môže postupne hojiť.

Myšlienka

15.2.2018 | Články

Mnoho ľudí žije s tým, že keď bude pozitívne myslieť, budú sa im vracať len pozitívne veci a že je obklopí blahobyt.

Deti

15.2.2018 | Články

Deti sú pokračovatelia života svojich predkov.

Ďalšie články