Výcvik

Intenzívny výcvik systemických konštelácií

Ročný výcvik je určený najmä pre kouča, učiteľov, psychológov, terapeutov a ostatné pomáhajúce profesie, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o osobný rozvoj a sebapoznania. Na výcviku preberáme všetky oblasti života, jeho absolvovaní má pozitívny vplyv na Váš osobný i profesionálny život. Z výcviku odchádzajú absolventi, ktorí si so svojimi problémami vedia rady a sú plne vybavení pre prácu s rodinnými konšteláciami.

Pred začatím výcviku nie je potreba mať predchádzajúce znalosť konštalačný teórie. Výcvik možno opakovať so značnou zľavou.

O výcviku:

Výcvik obsahuje 5 stupňov a jeho celkový počet hodín je 217. Prvý stupeň je prípravka pre samotný výcvik a pre jeho absolvovaní je potreba zúčastniť sa 3 jednodňových seminárov konštelácií. Po ukončení výcviku (5 stupňov) a splnení podmienok dostane účastník certifikát. Jednou zo základných podmienok je bezchybné prevedenie konštelácie, tiež sa hodnotí celkový prístup budúceho konsteláře, jeho osobnostný profil a podobne.

Každý stupeň sa skladá zo 4 dní, ktoré sú rozdelené do dvoch častí (diely A a B). Jednotlivé stupne je nutné absolvovať v poradí za sebou, možno preskočiť niektorý stupeň len po dohovore s lektorkou, pretože jednotlivé stupne majú kontinuitu.


Obsah výcviku:

Výcvik obsahuje teoretickú a praktickú časť systemické práce a práce s klasickými rodinnými konšteláciami vrátane konselací nového typu. Je koncipovaný tak, aby absolvent získal hlbšie vedomosti a zručnosti v samostatnej práci s konšteláciami. Poznatky z výcviku môže využiť aj laická verejnosť pre svoje sebapoznanie a rozvoj.

Výcvik je určený pre pomáhajúce profesie, kouča, psychológmi, personalistov, pracovníkov v školstve a v zdravotníctve, sociálnych pracovníkov, psychoterapeutov, manažérov, poradca, ale aj ďalších záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

1. stupeň:

Tri ľubovoľné jednodňové semináre rodinných konštelácií u Zdenky Tušková tak, aby si účastník postavil aspoň jednu svoju konštelácii. Prihlášky na www.konstelacie.eu.

2. stupeň:

DIEL A: 22. - 25. 3. 2018

DIEL B: 26. - 29. 4. 2018

Št: 17-20: 00, Pia-So: 10-17 hodín, Ne: 10-15 hodín

 

3. stupeň:

DIEL A: 24. - 27. 5. 2018

DIEL B: 21. - 24. 6. 2018

Št: 17-20: 00, Pia-So: 10-17 hodín, Ne: 10-15 hodín

 

4. stupeň:

DIEL A: 27. - 30. 9. 2018

DIEL B: 25. - 28. 10. 2018

Št: 17-20: 00, Pia-So: 10-17 hodín, Ne: 10-15 hodín

 

5. stupeň:

DIEL A: 22. - 25. 11. 2018

DIEL B: 13. - 16. 12. 2018

Št: 17-20: 00, Pia-So: 10-17 hodín, Ne: 10-15 hodín


*** Na podzim se díl 4A bude konat pobyt v přírodě. ***
*** Cena za ubytování a stravu není zahrnuta v ceně výcviku. ***

Prihlášky a platba:

Prihlášku je nutné odoslať najneskôr 6 týždňov pred zahájením kurzu (čiže najneskôr začiatkom februára).

Prihláška je platná až po odoslaní nevratného registračného poplatku 200 Euro na číslo účtu 2944460409 / 1100, do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a ako variabilný symbol použite svoje telefónne číslo. Vopred sa ale informujte, či je ešte voľné miesto.

Celková cena ročného výcviku pri platbe naraz činí 1 800 Euro (vrátane reg. poplatku 200 Euro), pri platbe na splátky 2 000 Euro (vrátane reg. poplatku 200 Euro). (Tieto ceny nezahŕňajú platby za jednodňové semináre 1. stupňa.) 

Splátky v sume 450 Euro je potrebné uhradiť: prvá splátka do 22. 3. 2018, druhá splátka do 24. 5. 2018, tretia splátka do 27.9.2018 a štvrtá splátka do 22. 11. 2018.

Účastníkom, ktorí chcú Intenzívny výcvik opakovať, poskytujeme zľavu z celkovej ceny 40%.

Začatie lektorskej činnosti

Viesta vlastne skupinové kurzy rodinných konšteláciám odporucam až po absolvovaní celého výcviku.Prihláška

Vyplnením tejto prihlášky dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v zmysle §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni.

Prihlásiť sa