Deti

15.2.2018 | Články

Deti sú pokračovatelia života svojich predkov. Sú plné radosti a radostného očakávania. Prijímajú život tu a teraz a učia sa. Každý deň rastú. Na dieťati je hneď vidieť, či je ustarostené, smutné alebo naopak bezstarostné. Pokiaľ má dobré podmienky, je jeho rast plynulý. Niekedy sa však stane, že rodina nesie nejakú vážnu záťaž, s ktorou sa nevysporiadala. Potom dieťaťu pomôže, keď si uvedomí, že tu je ten malý, ten posledný, a v tom by mu rodičia mali šetrne pomôcť.