FAQ - Často kladené otázky

Ak chcem na seminár prísť ešte s niekým, musím vyplňovať prihlášku za každého zvlášť? Ako je to s platbou?

Áno. Vzhľadom k GDPR je potreba prihlásiť každého účastníka zvlášť. Jedna prihláška sa vzťahuje len k jednej osobe, takisto platby prijímame za každého účastníka zvlášť.

Môžem ako cudzinec absolvovať seminár, ak neviem po slovensky?

Áno. Zaistite si prekladateľa alebo priveďte so sebou niekoho, kto vie aj po slovensky a kto Vám bude preklad našepkávať, aby to nerušilo ostatných. Prekladateľ hradí polovicu ceny za svoju účasť na seminári.

Ako sa môžem na seminár prihlásiť a ako prebieha platba za seminár??

Pohodlne na našich webových stránkach v sekcii kurzy. Po vyplnení prihlášky online obdržíte automatickú odpoveď s podrobnosťami o seminári a k platbe, popr. Vás kontktuje organizátor. Podrobnejšie informácie k prihláseniu na seminár a k platbe nájdete v sekcii Kurzy - Informácie pre prihlasenie a k platbe.

Čo si mám vziať so sebou? Je obedňajšia prestávka na obed?

So sebou potrebujete len dobrú náladu. Určite príďte v ponožkách. Na celodenných seminároch je prestávka na obed okolo 12:30-14:00. V okolí miesta konania seminára sú reštaurácie. 

Možno si vopred objednať konšteláciu?

Ide o seminár, kde sa aktívne stavajú konštelácie na témy, ktoré si účastníci prinesú. Spravidla sa ale nedostane na všetky, z kapacitných dôvodov nie je možné postaviť konšteláciu všetkým účastníkom, ale väčšina účastníkov si konšteláciu postaví. Zdeňka vyberá náhodne a vychádza pritom z potrieb seminára tak, aby to prinieslo úžitok a poučenie pre všetkých zúčastnených. Zdeňka nepochybuje o tom, že tí, čo konšteláciu naozaj potrebujú, ju budú mať. Ak si aj napriek tomu chcete nechať postaviť konšteláciu, zvážte prosím svoju účasť na seminári.

Čo keď mám veľa tém a neviem, ktorým smerom sa dať?

Takúto situáciu zažíva pred kurzom viac ľudí, ale väčšina z nich si svoje témy ujasní priamo v priebehu kurzu.

Môžem na seminári riešiť dve témy, napr. rodinné aj partnerské vzťahy? Môžu účastníci klásť otázky?

Na seminári sa stavia konštelácie na témy, ktoré si účastníci prinesú. Lektorka zodpovedá aj na otázky, ktoré budú účastníci potrebovať zodpovedať. Konštelácia je metóda, ktorá sa zaoberá všetkými vzťahy v ľudskom živote, na seminári tak obdržíte potrebné informácie k vášej životnej téme, ktorú momentálne riešite. Samozrejme sa vzhľadom k obmedzenému časovému priestoru nedá hneď vyriešiť všetko, však určite aspoň naznačíme kroky, kadiaľ sa môžu vzťahy v rodine a s partnerom začať riešiť.

Môžem si so sebou vziať domáceho maznáčika, napr. psa?

Bohužiaľ nemôžete, a to z dôvodu možnej alergie niektorého z účastníkov.

Môžem na seminár, ak mám menzes?

Zatiaľ sme sa v praxi nestretli s tým, že by perióda pri konšteláciách vadila. Naopak, žena je v túto dobu citlivejšia, takže zážitky môžu "ísť hlbšie".

Môžem nechať postaviť konšteláciu za svoju dcéru/svojho syna?

Áno, ale iba ak sú Vaše deti maloleté, tj. do 18-tich rokov veku.

Môžu sa Vašich seminárov zúčastniť osoby mladšie ako 18-tich rokov?

Bohužiaľ, semináre sú prístupné od 18-tich rokov.

Môžem sa zúčastniť len časti seminára, napr. prísť len popoludní/dopoludnia?

Ak je to možné, príďte na celý deň, pretože seminár má určitú kontinuitu a všetko, čo sa bude od rána riešiť, sa bude týkať aj Vás. Navyše, nie je vhodné voči ďalším účastníkom prísť len na chvíľu, pretože je to skupinová práca.

Môžem sa zúčastniť Vášho seminára, ak som v psychoterapeutickom či obdobnom liečení?

Áno, zúčastniť sa môžete, ale iba s odporúčaním Vášho ošetrujúceho terapeuta alebo s jeho sprievodom.

Môžem Vám oznámiť vopred svoju tému, ktorú by som chcel na seminári zmeniť? Je možné Vám to poslať na emailom?

Pochopiteľne je možné zaslať mi nejaký stručný popis Vašej motivácie pre účasť na konstelačnom seminári, musím však povedať, že som sa s tým u svojho učiteľa pána Hellingera nikdy nestretla, a ani ja toho nie som príliš veľkým priateľom. A to najmä z toho dôvodu, že nás nabádal, aby sme vychádzali z toho, čo klient potrebuje teraz a tu. Ale to neznamená, že sa nebudeme zaoberať tým, čo Vás trápi najviac (ak si budete stavať konšteláciu, ktorá sa u mňa vopred objednať nedá). Ďalším dôvodom môjho postoja je, že sa nerada nechám príliš ovplyvňovať vopred, pretože musím nutne vždy vychádzať z prítomného okamihu. Ak však máte potrebu skutočne niečo podstatné oznámiť ešte pred seminárom, napíšte.

Možno sa objednať na individuálnu konzultáciu?

Áno, dá. Viac informácií tu.

Môžem prísť na individuálnu konštelácii s partnerkou a ako dopredu sa máme objednať, keď s našou témou ponáhľame? Máme opakovanú krízu a semináre konštelácií neboli podľa nás efektívna.

Vzhľadom k trvalému nedostatku času individuálne konzultácie robím len výnimočne. Z tohto dôvodu sú veľmi drahé a je ťažké nájsť voľné miesto. To je nepríjemné, keď na to ponáhľate, lebo objednávacie doby sú dlhé. Zároveň ak prídete s partnerkou, musíte mať konzultáciu každý zvlášť. Aj na to je potrebné myslieť. Ak však sa predsa len podarí dohovoriť osobné stretnutie, budem sa vám cele venovať. Trebárs by nebolo od veci, aby ste sa niekedy prišli pozrieť na moju prácu na niektorý seminár. Spoznali by sme sa a možno aj trochu porozprávali. Záleží, koľko by tam bolo ľudí. Viac informácií k individuálnej konštelácii tu.

Odporúčate seminár rodinných konštelácií klientovi s panickou poruchou? Vo vyhlásení svojím podpisom účastník potvrdzuje, že nie je v psychoterapii a neberie lieky. Napriek tomu ale konštelácie pomôcť môžu.

Konštelácie skutočne môžu výrazne pomôcť pri rôznych problémoch. Lektorka pracovala v psychiatrickom stacionári, kde ale konštalačná práca prebiehala vždy za prítomnosti ošetrujúceho psychiatra. Na náš seminár môžete prisť v prípade, že o tom vie Váš ošetrujúci lekár, od ktorého získate písomné odporúčanie, že je pre Vás konštelácie vhodná, popr. môže prísť s Vami osobne (v tomto prípade lekár za účasť na seminári neplatí). Vaše problémy berieme vážne a je potreba všetko zabezpečiť tak, aby ste z toho mali čo najväčší prospech Vy.