Firemné, podnikové a organizačné konštelácie

Firma ako vyvážený celok

Motto: "Každý jednotlivec je súčasťou celku ... a tým ho ovplyvňuje a vytvára."

 

Každý organizmus obsahuje mnoho jednotlivých orgánov, ktoré navzájom spolupracujú a tvoria dohromady vyvážený a fungujúci celok. V každom orgáne sú bunky, ktoré spolu spolupracujú a sú jeho základnou stavebnou jednotkou. V okamihu, keď začne niečo zle fungovať, býva príčina buď v jeho bunkách, alebo v zlej spolupráci medzi orgánmi navzájom. Zlá funkcia - spolupráca na ktorejkoľvek úrovni môže ochromiť celý organizmus a niekedy viesť až k jeho zániku.

Firma ako celok - "organizmus" je tiež zložená z jednotlivých častí - "orgánov" (divízie, úseky, oddelenia, tímy atď.) A tie sú tvorené jednotlivcami - "bunkami" (vedúci pracovníci, ich zástupcovia, pracovníci tímu atď.). Ako budú spolupracovať jednotlivci v tíme a tímy medzi sebou je teda otázkou života a smrti firmy. Je otázkou jej úspešnosti alebo stagnácie až zániku. Preto je nutné, aby jednotlivci spoločne tvorili vyvážený celok. Základom vytvorenia vyváženého celku je uvedomenie si jeden druhého, ochota komunikovať, pochopenie sily kolektívu, ochota navzájom spolupracovať a chcieť byť súčasťou celého organizmu - firmy.

Na spoluprácu sa teší

Zdeňka Tušková