Informácie o prihlásení sa a k platbe

Informácie k prihláseniu:

Po vyplnení prihlášky online na našich webových stránkach obdržíte automatickú odpoveď na emailovú adresu, ktorú ste uviedli vo formulári. Ak ste tento email nedostali, prosíme Vás, aby ste si skontrolovali nevyžiadanú poštu (spam) alebo nás kontaktujte.

Tento email obsahuje informácie o seminári a podrobnosti k platbe. Prosíme, uhraďte cenu za seminár na uvedené číslo bankového účtu. Zľavnená cena za seminár platí iba pri úhrade aspoň týždeň pred začiatkom seminára, rozhoduje dátum pripísania sumy na bankový účet. Ak sa na seminár hlásite neskôr, plnú cenu za seminár môžete uhradiť na mieste konania seminára, eventuálne so sebou prineste vytlačené potvrdenie o platbe prevodom, ktoré pohodlne získate vo svojom internetovom bankovníctve. Predídete tak prípadnému nedorozumeniu pri registrácii pred začiatkom seminára. 

Ak sa hlásite na viacero seminárov, prosíme, uhraďte každý seminár zvlášť.

Po pripísaní platby na účet Vám pošleme potvrdenie o platbe a Vaše miesto na seminári je tak zarezervované.

 

Informácie k platbe:

Bankový účet č .: dostanete v automatickom emaily

Variabilný symbol: Vaše telefónne číslo

Správa pre príjemcu: meno účastníka s dátumom konania seminára (v opačnom prípade nie sme schopní platbu dohľadať).

Storno podmienky tu.

V prípade, že potrebujete faktúru, radi Vám ju vystavíme, avšak až po uhradení platby a pripísaní čiastky na bankový účet.

Prosíme, pošlite platbu na uvedené číslo účtu s ohľadom na to, aby bola pripísaná na bankový účet najneskôr 4 dni pred začiatkom seminára. Platba na mieste v hotovosti nie je možná, pretože pred začatím seminára musí prebehnúť potrebné naladenie a zhromaždenie na seminári by tak nemalo byť narušené administratívnymi úkonmi.