Konštelácie ako služba

15.2.2018 | Články

Metóda konštelácií sa stále rozvíja, a tak sme svedkami ich obrovskej variability a možností využitia. V súčasnej dobe konštelácie využívajú vo svojej práci pokrokoví ľudia pomáhajúcich profesií, koučovia a pod. Rovnako dobre metóda funguje aj medzi ezoterikmi a ľuďmi, ktorí sprevádzajú ostatných na ich duchovnej ceste. Konštelácia je služba, ktorá pomôže otvoriť oči a uvoľniť bloky v našom živote. Ja osobne najradšej pracujem s konkrétnym problémom, ktorý je v živote prítomný tu a teraz. Prítomnosť je totiž jediný moment, kedy môžeme niečo zmeniť. Minulosť už neexituje a budúcnosť je len naša konštrukcia.