Korene

15.2.2018 | Články

Bez napojenia na svoje korene nemáme žiadnu silu. Naše korene nás neustále vyživujú, tak ako je rastlina živá vďaka živinám z pôdy a zo vzduchu, ktorý dýcha. Aj v nás je napojenie na všetkých našich predkov a na ich sily a na všetko, čo vykonali. Skúste si predstaviť, ako stojíte pred svojimi rodičmi a pozerajte sa aj na ich rodinu a za nich na ďalších a ďalších predkov. Je to sila, ktorá rastie geometrickým radom. A výsledkom toho, že odovzdávali život ste vy. Nezostáva, než sa pred tou obrovskou silou ukloniť a povedať veľké ÁNO. Prisvedčovať životu, takému aký je.