Ľudová múdrosť

24.4.2019 | Články

Ľudové riekanky, piesne a básničky často najlepšie vystihujú ľudský život a hlboké skúsenosti našich predkov. Ľudová tvorivosť vyjadruje aj v tankoch.

Tiež ľudové pranostiky obsahujú mnoho pravdy, ale doslova ich nemôžeme brať, rovnako tak sa musíme "držať pri zemi" pri rozprávaní príbehov a rozprávok, ktoré nám pomáhajú k uvedomeniu na symbolické úrovni.