Obsah kurzov rodinných konštelácií

Obsah kurzov spočíva v práci s rodinnými konšteláciami. Záujemcovia si stavajú konštelácie. Platba za kurz je platbou za účasť. Z kapacitných a časových dôvodov nie je možné postaviť konšteláciu každému účastníkovi, preto odporúčame zohľadniť túto skutočnosť a dôsledne zvážiť svoju účasť na seminári.

Konštelácie sú zážitkovou metódou nazerania na vzťahy,

sú spôsobom ako sa pozrieť na to

v čom spočíva príčina problému, ako získať dôležitý návod na jeho vyriešenie

a pokojnou cestou ho napraviť.

Metóda ukazuje skryté sily,

ktoré pôsobia a ovplyvňujú náš život,

vzniká priestor pre znovunájdenie osobnej sily,

prijatie a prežitie nášho života naplno.

V konšteláciách sa v priebehu hodiny odohrajú udalosti,

ktoré inokedy potrebujú na spracovanie niekoľko rokov.

Pred samotným kurzom je nutné riadne vyplniť a podpísať vyhlásenie. Bez vyplnenia tohto vyhlásenia nie je možné sa kurzu zúčastniť.

Na kurze je zakázané požívať drogy a alkohol.

Na kurz rodinných konštelácií si so sebou môžete priniesť jedlo a pitie, prípadne pohodlnejšie oblečenie a prezúvky. Počas konštelácií sú prestávky na občerstvenie a obed.

Účastník kurzu/výcviku sa zúčastňuje iba za účelom absolvovania kurzu v rámci ponúkaného programu. Šírenie reklamy, propagácie alebo ponuky iných aktivít ďalším účastníkom sú neprípustné.