Osobná konzultácia

Konzultácia prebieha osobne v Prahe, Bratislave a v Jičíne, prípadne po Skypu.

Je potrebné si vopred pripraviť tému, s ktorým budeme pracovať. Záleží na tom, ako dlho bude o tom klient chcieť hovoriť, eventuálne je možné zažiť si úlohy zúčastnených osôb v téme.

Konzultácia trvá max. Jednu hodinu. Cena osobné konzultácie je 80,- eur, konzultácie po Skypu je 50,- eur. Poplatok sa hradí vopred na bankový účet.

Je potrebné počítať s min. 14-dňový objednávacie dobou.

 

Konštelácie sú ako skupinové, tak individuálne. Ak nechcete prísť do skupiny, pracujeme individuálne a možno to aj cez Skype. Je však potrebné pripraviť si hrnčeky s uškom. Zážitok máte Vy a nijako sa cez Skype neprenáša. Ak tomu nedôverujete, je potom lepšie prísť osobne, buď na individuálne sedenie alebo do skupiny na seminár.

 

Objednávky do Prahy: info@equilibrium.cz

Objednávky do Jičína: laznehilarion@gmail.com

Objednávky do Bratislavy: info@konstelacie.eu