Rodičia

15.2.2018 | Články

V človeku pôsobia mocné sily. A ako ich dokáže využiť, záleží predovšetkým na jeho vzťahu k rodičom. Životné lekcie, ktoré sme zažili vo svojich rodinách, sú často veľmi náročné. Žiadny život nie je ľahký. Ale čo by bolo, keby boli rodičia dokonalí? Nenarástli by sme. Ukazuje sa, že rodičia nás svojimi "lekciami" pripravovali a formovali pre naše ďalšie úlohy v živote. Keď tieto lekcie pochopíme, máme voľnú cestu k svojmu plnému životu. Veľakrát máme tendenciu svojich rodičov a ich správanie posudzovať, a to je cesta skazy pre náš život. Posudzovaním sa nevedome staviame nad rodičov, a tak k nám nemôže prúdiť životná sila, ktorá tečie cez nich smerom nadol - na miesto, kde máme stáť my. Ak máme v sebe toľko pokory, že ich rešpektujeme, nech sa správali akokoľvek, prúdi k vám celý život čistý.