Stručné podmienky účasti

Obsah kurzov spočíva v práci s rodinnými konšteláciami. Záujemcovia si stavajú konštelácie. Platba za kurz je platbou za účasť.

Pred samotným kurzom je nutné riadne vyplniť a podpísať vyhlásenie. Bez vyplnenia tohto vyhlásenia nie je možné sa kurzu zúčastniť.

Na kurze je zakázané požívať drogy a alkohol.

Na kurz rodinných konštelácií si so sebou môžete priniesť jedlo a pitie, prípadne pohodlnejšie oblečenie a prezúvky. Počas konštelácií sú prestávky na občerstvenie a obed.

Účastník sa kurzu/výcviku zúčastňuje iba za účelom absolvovania kurzu v rámci ponúkaného programu. Rozširovanie svojej reklamy, propagácia alebo ponuky iných aktivít ďalším účastníkom kurzu/výcviku sú neprípustné.

Vykonávanie akýchkoľvek záznamov v priebehu kurzu (audio, video, písomné) nie je možné z dôvodu zachovania súkromia účastníkov.

Prihlášky pre inú osobu nebudú prijaté.