Systém

15.2.2018 | Články

Systém pozostáva z častí a tieto časti na seba vzájomne pôsobia. Majú časovú hierarchiu, tj. podľa toho, kedy sa priradili do systému, majú tiež určitú funkciu. Spoločne potom pôsobia silnejšie ako len súčet ich síl. Systém má svoje zákonitosti a pre jeho správne fungovanie je potrebné tieto zákonitosti rešpektovať. Takto je možné zistiť, kde a ako boli zákonitosti systému narušené a pokojnou cestou ich napraviť.