Dvojročný výcvik rodinných konštelácií v roku 2019-2020

O výcviku:

Ročný výcvik je určený najmä pre koučov, učiteľov, psychológov, terapeutov a ostatné pomáhajúce profesie, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o osobný rozvoj a sebapoznanie. Na výcviku preberáme všetky oblasti života, jeho absolvovanie má pozitívny vplyv na Váš osobný i profesionálny život. Z výcviku odchádzajú absolventi, ktorí si so svojimi problémami vedia rady a sú plne vybavení pre prácu s rodinnými konšteláciami.

Pred začatím výcviku nie je potrebné mať predchádzajúce znalosti konštalačnej teórie. Výcvik je možné opakovať so značnou zľavou. Výcvik konštelácií prebieha každý rok, pre získanie podrobnejších informácii zašlite email na: info@konstelacie.eu.

Cena jednoho modulu je 600,- eur.

Ak už máte u mňa absolvovaný konštelačný výcvik, máte zľavu na každý z modulov 100, - eur.

Opakovanie výcviku je vhodné pre skvalitnenie konštalačných prístupov, pretože Bert pre nás pripravuje stále nové typy práce a metóda konštelácií sa neustále vyvíja.

Predbežné termíny v Bratislave: 

Pondelok - nedeľa 7.-13. 1. 2019 Výcvik 1. modul

Pondelok - nedeľa 19.-25. 8. 2019 Výcvik 2. modul

3. a 4. modul a Špeciálny konštalačný seminár pre lektorov a sprievodcov konšteláciami sú naplánované na rok 2020.

Predbežné termíny pre výcvik na strednom Slovensku:

Pondelok - nedeľa 8.-14. 4. 2019 Výcvik 1. modul (stredné Slovensko)

Pondelok - nedeľa 8.-14. 7. 2019 Výcvik 2. modul (stredné Slovensko)

3. a 4. modul a Špeciálny konštalačný seminár pre lektorov a sprievodca konšteláciami sú naplánované na rok 2020.

 

Lektorka je držiteľkou certifikátov pre prácu s metódou Berta a Sophie Hellingerových. Zmena termínov vyhradená.Prihláška

Vyplnením tejto prihlášky dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v zmysle §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni.

Prihlásiť sa