Žena

15.2.2018 | Články

Žena je zameraná do šírky. Má jinovú silu v rodine, kde sa stará o vytváranie hniezda. Má vnútorné vedenie, ktoré slúži rodine. Je opatrovateľkou i liečiteľkou. Je otvorená všetkému, čo prichádza. Jej najväčšou túžbou je byť úplná. A úplnosť preberá všetko. Žena zastupuje spájajúcu silu v rodine.