Najbližší semináre

Podrobnosti Rodinné konštelácie v Bratislave - celodenné
15.9.2018
Podrobnosti Špeciálny konštalačný seminár pre lektorov a sprievodcov konšteláciami v Prahe - dva dni
17.9.2018
Podrobnosti Rodinné konštelácie v Nitre - večerné
8.10.2018
Kompletný zoznam.

Osobná konzultácia v Bratislave

Na osobnú konzultáciu v Bratislave ke Zdenke Tuškovej sa môžete objednať emailom na info@konstelacie.eu. Viac informácií tu

Chcete dostávať novinky?

Vyplnením dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v zmysle §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni.

Výcvik systemických konštelácií

Výcvik obsahuje 5 stupňov v celkovom počte 217 hodín. Prvý stupeň je prípravka pre samotný výcvik a zahŕňa 3 jednodňové semináre systematických konštelácií. Po absolvovaní výcviku (všetkých 5 stupňov) a splnení podmienok, obdrží účastník certifikát. Jednou zo základných podmienok úspešného ukončenia výcviku je bezchybné prevedenie konštelácie, taktiež sa hodnotí celkový prístup budúceho konštelatéra, jeho osobnostný profil a podobne.

O výcviku

Kontakt

Spoločnosť pre osobní rozvoj
Agentúra Áno s.r.o.
 Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava