Najbližší semináre

Podrobnosti Rodinné konštelácie v Bratislave - celodenné
11.8.2018
Podrobnosti Rodinné konštelácie v Bratislave - celodenné
15.9.2018
Podrobnosti Špeciálny konštalačný seminár pre lektorov a sprievodca konšteláciami v Prahe - dva dni
17.9.2018
Kompletný zoznam.

Osobná konzultácia v Bratislave

Na osobnú konzultáciu v Bratislave ke Zdenke Tuškovej sa môžete objednať emailom na info@konstelacie.eu. Viac informácií tu

Chcete dostávať novinky?

Vyplnením dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v zmysle §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni.

Intenzívny výcvik systemických konštelácií

Výcvik obsahuje 5 stupňov v celkovom počte 217 hodín. Prvý stupeň je prípravka pre samotný výcvik a zahŕňa 3 jednodňové semináre systemických konštelácií. Po absolvovaní výcviku (všetkých 5 stupňov) a splnení podmienok obdrží účastník certifikát. Jednou zo základných podmienok úspešného ukončenia výcviku je bezchybné prevedenie konštelácie,taktiež sa hodnotí celkový prístup budúceho konstelatéra, jeho osobnostný profil a podobne.

O výcviku