Semináre s farbami

K poznaniu vedie niekoľko ciest, niekoľko metód osobného rozvoja. Rodinné konštelácie zisťujú, či príčina našich životných ťažkostí pramení v rodine, zaoberajú sa jej históriou a vplyvom na náš súčasný život.

 

Semináre s farbami sa naopak zaoberajú najmä tým, čo riešime v súčasnosti tu a teraz bez skúmania historických súvislostí našej rodiny. Jedine v prítomnosti môžeme niečo konkrétne urobiť a postaviť sa k danej situácii. Minulosť nás neskutočne veľmi silno ovplyvňuje, avšak často si nevieme rady v danej situácii teraz. Farby pomôžu premeniť počas chvíle energiu a sily pôsobiace v náš neprospech v pozitívne a podporujúce. Dostávame vietor do chrbta, pretože nakoniec aj tak nezostáva nič iné ako sa zaoberať tým, čo sa nám v živote deje teraz.

 

Každá farba má nepreberné množstvo odtieňov vrátane tých voľným okom neviditeľných a teda aj toľko nuáns a významov. Zážitok tejto energie umožňuje bezo zvyšku a s veľkou ľahkosťou spracovať, čo potrebujeme bez zbytočného rozoberania súvislostí. Farby nám pomôžu nezabrávať ešte viac do problému, ale posunú nás dopredu hravou formou. My sa tak môžeme zbaviť nefunkčných vzorcov, ktoré nám už nemôžu dobre slúžiť. Zážitok pomôže naštartovať nový smer a naladiť sa na svoj život, silu a najmä na účinné riešenie situácie v súčasnej chvíli jemným spôsobom.

Aktuality

Na našich webových stránkach zverejňujeme vybrané akcie, ktoré Vy odporúčate. Svoje návrhy nám posielajte na info@equilibrium.cz.

Seminár s farbami

STOP STAV


Osobná konzultácia cez Skype

Ako podporiť svoju zmenu dôležitých tém nášho života?

Konzultácia prebieha osobne po Skype.
Treba si vopred pripraviť tému, s ktorou budeme pracovať buď v 3 alebo 6 sedeniach.
Počítajte s min. 14-denným objednávacím časom.
Objednávky na info@equilibrium.cz, uveďte svoje telefónne číslo

Chcete dostávať novinky?

Vyplnením dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v zmysle §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni.