Koštelácie s farbami?

10.7.2019 | Články

Konštelácie s farbami?Seminár je vedený spôsobom, aký poznáme z klasických konštelácií. Každý účastník z neho bude mať úžitok pre svoj osobný rozvoj a dostane šancu k pochopeniu svojich záležitostí. Zaoberáme sa predovšetkým každodennými a bežnými vecami, ktoré momentálne riešime. Zdeňka je presvedčená, že aby sme našli riešenie, je dôležité vnímať skryté súvislosti nášho života, a často sme teda nútení hľadať vo svojej histórii a okolnostiach. Niekedy narazíme aj na veci, na ktoré nie sme ešte dostatočne silní alebo na ne nie sme pripravení a potom sú farby pridanou hodnotou a vítanou pomôckou, ako sa vrátiť k sebe do prítomnosti a ako spracovať energie, ktoré z toho plynú. Pochopenie zaručene príde, ak svojmu vlastnému procesu necháme dostatok času. Nie je nutné, aby si každý urobil svoju "farebnú konštelácii", ale je dôležitá účasť. Zdeňka pracuje s celou skupinou naraz. Sama sa nechá viesť informačným poľom skupiny a tým, čo je pod povrchom a potom to odovzdáva ďalej.