Osobná konzultácia

Individuálne osobné konzultácie robím z časových dôvodov len zriedka. Konzultácia prebieha v Bratislave.

Je potrebné si vopred pripraviť tému, ktorou budeme pracovať. Záleží na tom, ako dlho bude o tom klient chcieť hovoriť, eventuálne je možné zažiť si úlohy zúčastnených osôb v téme v osobnej konštelácii.

Domluvená platba za prvú hodinu prebieha vopred na bankový účet, prípadný doplatok za dlhší čas konzultácie sa hradí na mieste.

Je potrebné počítať s min. 14-dňovou objednávacou dobou.