Podpora hľadajúcim

Podpora hľadajúcim je mnohokrát komplikovaná záležitosť a musí sa vedieť poskytovať. Osobne ju vnímam ako službu ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých alebo neprehľadných životných situáciách.

Pomáham hľadajúcim oslobodiť sa od starých neproduktívnych vzorcov, ktoré ich môžu brzdiť v živote aj v ich duchovnom vývoji. Konštelácie dokážu pomôcť v pochopení súvislostí všetkých zúčastnených, aby mohli žiť naplno.

Zaoberám sa aj firmami a pomáham im najmä pri zlepšení firemnej kultúry.