Storno podmienky

Platnosť od 20. 2. 2018

Pri odhlásení do 14 dní pred termínom seminára sa vracia 100% z ceny seminára.

Pri odhlásení od 14 do 4 dní pred termínom seminára sa vracia 50% z ceny seminára.

Pri odhlásení neskôr (3 a menej dní) pred konaním seminára, v priebehu seminára alebo po jeho začatí sa vracia 0 % z ceny seminára. Len v tomto prípade môžete po dohode s lektorkou poslať za seba náhradníka.

Rozhoduje vždy dátum pripísania sumy na bankový účet.

Prosíme, zrealizujte platbu na uvedené číslo účtu s ohľadom na to, aby bola pripísaná na bankový účet najneskôr štyri dni pred začiatkom seminára.

Zrušenie prihlášky je možné písomne na adrese info@konstelacie.eu.

Previesť platbu na iný seminár nie je možné.