Blog

Koštelácie s farbami?

10.7.2019 | Články

Konštelácie s farbami?Seminár je vedený spôsobom, aký poznáme z klasických konštelácií. Každý účastník z neho bude mať úžitok pre svoj osobný rozvoj a dostane šancu k pochopeniu svojich záležitostí.

Články