Blog

Koštelácie s farbami?

10.7.2019 | Články

Konštelácie s farbami?Seminár je vedený spôsobom, aký poznáme z klasických konštelácií. Každý účastník z neho bude mať úžitok pre svoj osobný rozvoj a dostane šancu k pochopeniu svojich záležitostí.

Ľudová múdrosť

24.4.2019 | Články

Ľudové riekanky, piesne a básničky často najlepšie vystihujú ľudský život a hlboké skúsenosti našich predkov. Ľudová tvorivosť vyjadruje aj v tankoch.

Vývoj

18.4.2019 | Články

Čo je vývoj?

Múdrosť

18.4.2019 | Články

Počúvajte tie staré múdrosti, ktoré sú obsiahnuté v citátoch. Vystihnú situáciu, život i humor, dianie v práci aj v súkromí.

Farby v dennom živote

18.4.2019 | Články

Prečo starí ľudia často prechádzajú mimo prechod pre chodcov?

6.3.2018 | Články

Pretože nedostali úctu od svojich potomkov, tak si ju chcú vydobyť aspoň na vodičoch.

Povolanie/poslanie

15.2.2018 | Články

Povolanie nás volá. V kútiku duše toto volanie cítime.

Znovuzrodenie

15.2.2018 | Články

Symbolom znovuzrodenia je vták Fénix.

Rodičia

15.2.2018 | Články

V človeku pôsobia mocné sily. A ako ich dokáže využiť, záleží predovšetkým na jeho vzťahu k rodičom.

Konštelácie ako služba

15.2.2018 | Články

Metóda konštelácií sa stále rozvíja, a tak sme svedkami ich obrovskej variability a možností využitia.

Prosím, ďakujem, áno

15.2.2018 | Články

Tri čarovné slová, s ktorými si môžeme vystačiť v rôznych situáciách.

Sebarealizácia

15.2.2018 | Články

Už v tom slove je povedané všetko. Sebarealizácia je o nás.

Ďalšie články

Články